آزمون ICDL2 مهندس آیتی

اطلاعیه 1397/07/14 1705

آزمون ICDL2 مهندس آیتی ۹7/07/۲7

ICDL2

استاد : مهندس آیتی

تاریخ آزمون : ۱۳۹7/07/27 ساعت ۱۸ الی ۲۱

<<دانشجویان بدهکار امکان شرکت در آزمون را ندارند لطفا تا روز پنجشنبه ۹7/07/۲۳ نسبت به تسویه خود اقدام نمایید>>

 

 

با تشکر

واحد آزمون

 

تصاویر مطلب

   
   
   
نظر خود را وارد کنید

شرکت شاهوار