اطلاعات شما درباره دوره TOP GEAR چقدر است؟

اطلاعیه 1397/01/12 924

دوره های TOP GEAR دارای ویژگی های ذیل می باشد:

1. 10% تخفیف ثبت نام دوره

2. 10 جلسه کلاس بحث آزاد رایگان با توجه به زمان بندی شعبه رایگان

3. مدرک پایان دوره رایگان

 

سرعت در یادگیری، پیوستگی و حذف زمان های مرده در طول دوره، رسیدگی کامل به روند آموزشی زبان آموز توسط استاد و پشتیبان

نظر خود را وارد کنید

شرکت شاهوار