ارزیابی آنلاین

تعیین سطح آنلاین زبان فرانسه

FREPTO

این آزمون یک آزمون تستی جهت تعیین سطح زبان فرانسه است که سنجش نسبـی (و نه دقیق) از سطح زبان فرانسه عمومی (General French) افراد را ارائه می‌دهد. این آزمون برای دو منظور قابل استفاده است:

  • خودآزمایی: افرادی که می‌خواهند از سطح نسبی مهارت زبان خود مطلع گردند.
  • تعیین سطح: افرادی که قصد دارند در دوره‌های زبان فرانسه ثبت نام کنند.
10 هزار تومان

تعیین سطح آنلاین زبان انگلیسی نوجوانان

TEENEPTO

این تعیین سطح با هدف قرار دادن گروه سنی نوجوانان و با توجه به منابع آموزشی این رده سنی طراحی شده است.

برای هر سطح 10 سوال از Vocabulary، Grammar، Listening، Reading و Functions طراحی گردیده است که مجموعاً بانک سوالات TEENEPTO شامل 640 آیتم سوال می‌باشد. طول زمان آزمون TEENEPTO تا 90 دقیقه خواهد بود.

رایگان

تعیین سطح آنلاین آیلتس

IEPTO

این آزمون تعیین سطح با توجه به استانداردها و منابع آموزشی دوره‌های تخصصی آیلتس طراحی گردیده و متقاضیان این دوره‌ها را مورد هدف قرار داده است. برای هر سطح 20 سوال از Vocabulary، Grammar، Functions و 10 سوال از Reading و Listening طراحی گردیده که مجموعاً سوالات IEPTO شامل 640 آیتم سوال می‌باشد.

رایگان

تعیین سطح انگلیسی (استاندارد CEFR)

CEFR

استاندارد CEFR سطح های زبان را به شش سطح از A1 تا C2 تقسیم بندی می کند. این سطوح می توانند در سه دسته بزرگ تر به صورت سطح پایه، سطح متوسط و سطح پیشرفته قرار گیرند. این استاندارد تنها برای زبان انگلیسی مورد استفاده نمی باشد و اکثر زبان های دنیا از این استاندارد پیروی می کنند.

10 هزار تومان

شاهوار - شعبه شمال شرق