مالی و مدیریت

مالی و مدیریت

مرکز آموزش های تخصصی با هدف توانمند سازی افراد و مدیران مختلف در حوزه های حسابداری و مدیریت مالی که خود یکی از مهمترین بخش ها در سازمان به حساب می آیند و جهت بهره برداری از حداکثر امکانات و مدیریت صحیح منابع و دارایی ها و همچنین انجام دقیق امور حسابداری طبق استانداردهای لازم، اقدام به برگزاری دوره مدیریت مالی و حسابداری و مدیریت بازرگانی نموده است.

دوره ها

مالی و حسابداری

مالی و حسابداری

این موسسه برگزار کننده دوره های آشنایی با سیستم‌های جدید مالی،آشنایی با گزارش حسابرسی مستقل،آشنایی با مفاهیم مالی،حسابداری بازرگانی،حسابداری مالیاتی،حسابداری انبارو...... می باشد 

جزئیات دوره
مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

ای موسسه شامل دوره های مدیریت بازاریابی و فروش ، اصول و فنون مذاکرات موفق حرفه ای،اصول و مبانی مدیریت برند و برند سازی Brand Management،اصول برقراری ارتباط موثر می باشد .

جزئیات دوره

شرکت شاهوار