آزمون تلک (TELC)

مرحله اول: شامل آزمون کتبی بخشهای Listening، Reading و Writing: روز سه‌شنبه مورخ 97/07/03 هجری شمسی برابر با 25 سپتامبر 2018 میلادی.

مرحله دوم: شامل آزمون Speaking (گفتاری): روز چهارشنبه مورخ 97/07/04 هجری شمسی برابر با 26 سپتامبر 2018 میلادی.

513

شرکت شاهوار