شروع ترم بهار 97

خبر 1396/12/24 877

تقویم آموزشی آموزشگاه زبان پردیسان بر اساس سه آیتم اصلی گروه های سنی برنامه ریزی شده است:

 

1. تقویم آموزشی دوره های گروهی بزرگسالان: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید.

2. تقویم آموزشی دوره های نیمه گروهی بزرگسالان: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید.

3. تقویم آموزشی دوره های گروهی کودکان و نوجوانان: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید.

 

ـ مطابق با تقویم آموزشی مصوب هیات مدیره گروه آموزشی پردیسان پیش ثبت نام و ثبت نام تمامی دوره های کودکان، نوجوانان و بزرگسالان از مورخ 27/02/95 در تمامی شعب آغاز شد.

شرکت شاهوار